قالب وردپرس افزونه وردپرس
اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :
خانه / اهل سنت (صفحه 14)

اهل سنت

مسائل اهل سنت

تشدید بحران میان مردم استان های غرب و شمال غرب با دولت نوری مالکی

در حالی که  چهار ماه پیش موج تحصن و اعتصاب سراسری در اعتراض به سیاست های نوری مالکی، تعدادی از استان های عراق را فراگرفته است، منابع آگاه از کشته و زخمی شدن 200 تن در حمله نیروهای عراقی به تظاهرکنندگان در نزدیکی کرکوک خبر دادند. منابع امنیتی عراق اعلام کردند تعدادی از شبه نظامیان وابسته به عشایر عراقی در …

توضیحات بیشتر »

منابع معصوم اسلام (قرآن و سنت)

  1ــ ما ایمان داریم که نخستین منبع اعتقادات اسلامی و شریعت و اخلاق و ارزشها و مفاهیم و معیارهای آن، قرآن کریم است. قرآن منبع معصوم و عاری از هر شائبه ای است که در حال و آینده آن، باطل راه ندارد. قرآن منبع همه منابع و اصل و اساس دیگر اصول است؛ زیرا منابع دیگر را بدان استدلال …

توضیحات بیشتر »

تفاوت از کجا تا به کجاست!

  1-    دکتر مصطفی عبدالجلیل هنگامی که رییس  شورای انتقالی انقلاب لیبی بود در پایان دیداری که از کشور قطر داشت بسته ای در بسته را به عنوان هدیه دریافت کرد، و پس از بازگشت به لیبی آن را در حضور اعضای شورا بازکرد، که در آن  یک مدال  و چند هدیه ساده به اضافه یکصد هزار دلار(چهارصدمیلیون تومان به …

توضیحات بیشتر »

مفتی جدید مصر انتخاب شد

در نشستی که با حضور علمای الازهر به رياست “احمد الطيب” در دانشگاه الازهر برگزار شد، مفتی جديد مصر “دکتر شوقی ابراهیم عبد الکریم” انتخاب و جايگزين علی جمعه، مفتی كنونی اين كشور شد. دکتر علی جمعه اسفندماه سال جاری با پايان مهلت قانونی فعاليت به عنوان مفتی مصر، از اين سمت بركنار و مفتی جديد جايگزين وی شد. در …

توضیحات بیشتر »

منشور جهانی اتحاد علما: اسلام و جامعه

 منشور جهانی اتحاد علما: اسلام و جامعه   ما ایمان داریم که اسلام جامعه را بر پایه برادری و وحدت میان افراد آن پی ریزی می کند و در چنین جامعه ای، جایی برای درگیریهای نژادی، دینی، مذهبی و طبقاتی وجود ندارد. مردم همه با یکدیگر برادرند و پرستش خدا و فرزندی حضرت آدم، آنان را وحدت بخشیده است:«پروردگار شما یکی …

توضیحات بیشتر »

ادامه اعتراضات بر ضد دولت نوری مالکی

در حالي که پارلمان عراق راي‌گيري در خصوص قانون دادگاه فدرال اين کشور را که يکي از خواسته‌هاي عراقي‌هاست به زماني ديگر موکول کرد، گزارش‌هاي خبري از ادامه تظاهرات عليه دولت نوري مالکي حکايت دارند. به گزارش الجزيره، پارلمان عراق روز سه‌شنبه راي‌گيري درباره قانون دادگاه فدرال اين کشور را به دليل به حد نصاب نرسيدن قانوني تعداد راي‌دهندگان در …

توضیحات بیشتر »

نماینده ریس الأزهر: ما از ایران می خواهیم حقوق اهل سنت را رعایت کند.

پس از سخنان رییس جمهور ایران در کنفرانس خبری در الازهر، حسن الشافعی از اعضای هیئت علمای ارشد و مدیر دفتر شیخ الازهر، در باره اختلافات مذهبی میان شیعیان و اهل سنت اظهار نظرکرد که مورد اعتراض رئیس جمهور و همراهان او قرار گرفت. دکتر حسن الشافعی اظهار داشت: 1-    شیخ الأزهر از آقای احمدی نژاد خواستند که ایران از …

توضیحات بیشتر »

نقشه قطر و امریکا برای به قدرت رساندن اخوان در عراق!

  (در حالی که بیش از 180 هزار  زندانی مرد و به اعتراف وزیر دادگستری عراق 980 (و بنا بر ادعای هیئت علمای مسلمین5هزار) زن در زندان های دولت عراق به سر می برند و گفته می شود که بسیاری از آنان مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته اند و  چهار استان پر جمعیت بر ضد سیاست های دولت نوری …

توضیحات بیشتر »

انتقاد شیخ الأزهر از وضعیت اهل سنت ایران

دکتر “احمدالطیب“،شیخالازهردردیداربا “علیاکبرصالحی“،وزیرامورخارجهکشورمان،ضمنانتقادازوضعیتاهلسنتایران،خواستاراعطایحقوقکاملآنهاازسویجمهوریاسلامیایرانشد. ویهمچنین «صدورفتواازسویمراجعشیعهمبنیبرعدماهانتبهصحابه» راخواستارشد.   بهگزارشسنیآنلاینبهنقلاز “الرابطةالعالمیةلخریجیالأزهر“،دکتراحمدالطیب  درایندیداربابیاناینکه “منبهعنوانشیخدانشگاهالازهردرقبالاوضاعمسلمانانومستضعفینجهانمسئولبودهوبایددرمقابلخداوبندگانخداپاسخ‏گوباشم» گفت: «اخباروگزارشاتموثقیازبرادراناهلسنتمادرجمهوریاسلامیایران،مبنیبرمحرومیتآنهاازحقوقاساسیوشهروندیبهبندهرسیدهاست.» ویدرادامهضمنتاکیدبرحفظوحدتدرتمامزمینهها،تبلیغیکمذهبعلیهمذهبدیگررامغایربا “وحدتملی،فرهنگیواجتماعی” وبهضررامتاسلامیدانستوازپیروانمذاهبخواستتادرجهتایجادتفاهمدرمسیرتمدناسلامیگامبردارند. شیخالازهرهمچنیندردیدارباوزیرامورخارجهکشورمانبر «لزومصدورفتواازسویمراجعشیعهمبنیبرعدماهانتبهصحابه» تاکیدکردوگفت: « ازمراجعبزرگتقلیدشیعهدرقم،شیرازودیگرشهرهامیخواهمکهفتواییصریحمبنیبرحرمتسبّامالمؤمنینعائشهصدیقه– رضیاللهعنها–،خلفایثلاثه،صحابه– رضیاللهعنهم– وامامبخاری– رحمهالله– صادرکنند. زیرادشنامصحابهوبیحرمتیبهمقدساتاهلسنتتأثیربسیارمنفیوبدیدرمسیروحدتوتفاهمبینسنیوشیعهمیگذارد.» ویهمچنیندراینخصوصاظهارداشت: «اینموضوعدرملاقات‏هایمتعددیکهطیدوسالاخیربینعلماومشایخشیعهوسنیصورتگرفته،مطرحشدهاستامامتأسفانهتاکنونجوابشایانیدرقبالاینمطالبهمشاهدهنشدهاست.»    منبع:سنی آنلاین اخیر

توضیحات بیشتر »

مفهوم قرآنی شورا در باب حکومت و مدیریت

  در دو آیه قرآن از شورا نام برده شده است. آیه 159 سوره آل عمران که در آن از پیامبر خواسته شده است تا با مردم در امور حکومتی مشورت کند (و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله؛ و در کار با ایشان مشورت کن و هرگاه عزم کردی به خدا توکل کن). این آیه پس ازجنگ …

توضیحات بیشتر »

امام جمعه اهل سنت زاهدان: لازمه حفظ منافع ایران در سوریه کمک به برکناری بشار اسد است.

شیخ الإسلام عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به رسمیت یافتن مخالفان رژیم بشار اسد از سوی اکثر کشورهای جهان، از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا در زمینه کناره گیری بشار اسد پادرمیانی کنند. شیخ الإسلام عبدالحمید در بخشی از خطبه های نماز جمعه (24 آذر 91)، به موج اسلام خواهی در جهان اشاره کرد و گفت: الحمدلله …

توضیحات بیشتر »

یادی از استاد فرزانه ملامحمد ربیعی رحمه الله!

ولادت: استاد ملا محمد ربيعي فرزند ملا عبدالحكيم فرزند ملا محمد ربيع در سال 1311 شمسي در روستاي دراسپ، منطقه‌ي ديواندره ديده به جهان گشود. فراگيري دانش: استاد ربيعي در سن 5 سالگي قرآن را نزد مادرش به اتمام رساند و بعد از آن مقدمات صرف و نحو را نزد پدر و عموي گرامي‌شان ملا محمود ربيعي فرا گرفت. از …

توضیحات بیشتر »

معاذ الخطیب: یهودیان بندگان طلا،شیعیان دروغگو و غرب حیله گر است.

 غرب و اعراب مردی را به عنوان رهبر ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد برگزیده اند که یدی طولانی در یهودی ستیزی، کینه توزی با شیعیان و تقبیح استراتژی های غرب دارد. دیپلماسی ایرانی: در حالی که دشمنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ظاهرا  در داخل سوریه قدرت بیشتری گرفته اند، مخالفان سیاسی در تبعید کماکان از هم گسیخته باقی مانده …

توضیحات بیشتر »

معيار حضرت عمر رضي‌الله‌عنه، در انتخاب كارگزاران

  عبدالرحمن عيدوزهي صحابه  عدالت، رکن رکین حکومت‌داری است. اگر با معيار عدالت، عملکرد دولت‌ها و حکام گذشته و حال را ارزیابی کنیم، درمي‌يابيم كه همواره كفّة ‌بي‌عدالتي‌ها و نابرابري‌ها بر كفّة عدالت و برابري سنگيني کرده است؛ چنان‌که بسياري از حکام و دولت‌مردان توفیق چندانی برای حاکم کردن عدالت در جوامع تحت سلطة‌شان نداشته‌اند و همین امر سبب شده …

توضیحات بیشتر »

سنی پرس: وخامت حال یوسف قرضاوی

دقایقی پیش شیخ «سلمان العوده» از شیوخ سرشناس عربستان سعودی در حالی که در یک برنامه زنده سخن می گفت، در خبری فوری از وخیم شدن حال شیخ «یوسف قرضاوی» خبر داد.  العوده در این باره گفت: پس از وخیم شدن حال شیخ قرضاوی، او را به بیمارستانی در شهر جده منتقل کردند. اخبار دقیقی در مورد حال وی در …

توضیحات بیشتر »