آخرین خبرها

پیش نویس طرح: تأسیس اتحاد جهانی علمای مسلمین

پیش نویس طرح :

                تأسیس اتحاد جهانی علمای مسلمین

عناوین طرح:

*مجمع ها و سازمان های موجود

*ویژگی های اتحاد مورد نظر:

     اسلامی بودن

     جهانی بودن

     مردمی بودن

     استقلال

     علمی و تحقیقی                         دکتر یوسف قرضاوی

     دعوی و تبلیغی

     اعتدال و میانه روی

    پویایی و عملگرایی

*اهداف اتحاد جهانی علمای مسلمین

* وسایل و ابزارها و راهکارها

                          

پیش نویس طرح تأسیس «اتحاد جهانی علمای مسلمان»

متن کامل پیش نویس طرح تأسیس اتحاد علمای جهان اسلام که توسط، دکتر یوسف قرضاوی تهیه و پیشنهاد شده بود، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و کفی، و سلام علی رسله الذین اصطفی، و علی خاتمهم المجتبی، محمـد و آله و صحبه أئمه الهدی و من بهم إقتدی فاهتدی.

اما بعد:

از منظر اسلام علم از منزلت بلندی برخوردار است، زیرا این علم است که انسان را به سوی ایمان و اقدام و درجات اعمال راهنمایی می کند.  انسان اهل ایمان در میدان معتقدات به وسیله آن حق را از باطل و در عرصه ی عبادات سنت را از بدعت، و در میدان گفتارها درست را از نادرست و در معاملات صحیح را از فاسد و در تصرفات حلال را از حرام تشخیص می دهد.

به همین خاطر جای تعجب نیست که اولین آیه نازل شده از قرآن این باشد که خداوند متعال می فرماید:

« اقرء باسم ربک الژی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرء و ربک الاکرم، الژی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم»  (العلق: ۱ -۵)

« بخوان به نام پروردگارت، آنکه آفرید، آفرید انسان را از خون بسته، بخوان و پروردگارت گرامی ترین است، آن که بوسیله به قلم آموزش داد، آموزش داد انسان را آنچه را که نمی دانست».

زیرا قرائت مفتاح علم و محل ورود به آن است، اما نه هر قرائت و خواندنی، بلکه آن قرائتی که با نام خداوند پروردگار، آفریدگار، آموزگار خداوندی که گرامی ترین است.

بر همین اساسی از نظر اسلام علم در کنار ایمان قرار دارد و عالمان منادیان ایمان و هادیان به راه خداوند می باشند.

وقتی که پیامبران و رسولان علیهم السلام سفیران خداوند به سوی خلق خویش برای هدایت آنان به راه و رسم مورد پسند خداوند و تبلیغ  دعوتش می باشند، و معیار های قسط و عدالت برای مراجعه به آنها به هنگام اختلاف در میان آنان قرار داده و از طریق « تبشیر و انذار» حجت و برهان را اقامه نموده است، عالمان نیز در این میدان وارثان رسولان می باشند. زیرا رسولان دینار و درهم را از خود باقی ننهاده اند، بلکه ارث ایشان علم و دانش است و مقصود از آن علم، علم نبوت و وحی الهی است که خداوند پیامبران را به آن اختصاص داده است.

        قرآن کریم و سنت رسول خدا (ص) در نصوص بسیاری جایگاه عالمان را بلند برشمرده و منزلتشان را یاد آور شده اند: خداوند متعال می فرماید:

«شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوا العلم قائمأ بالقسط» (آل عمران: ۱۸)

« خداوند شهادت می دهد که هیچ معبود و مستعانی به جز او مشروعیت ندارد. و اینکه او دادگری می کند و فرشتگان و عالمان نیز گواهی می دهند … »

و همچنین می فرماید:

« انما یخشی الله من عباده العلماء» (فاطر: ۲۸)

« تنها بندگان آگاه و دانشمند از خداوند ترین همراه با تعظیم دارند».

برخی از علمای سلف در تفسیر این آیه که خداوند متعال می فرماید:

« یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعو الرسول و أولی الأمر منکم». ( النساء: آیه ی ۵۹)

« ای کسانی که ایمان آورده اید! از خداوند و پیامبر و اولیای اموری که از خود شما هستند، اطاعت کنید!»

گفته شده:‌‌ « اولو الأمر مورد نظر عبارتند از علما».

بعضی از گذشتگان گفته اند: « حکام فرمانروایان مردم اند و عالمان فرمانروای حاکمانند».

این مضمون شعری است که می گوید:

      ان الاکابر یحکمون علی الوری                  و علی الاکابر یحکم العلماء

« بزرگان بر مردم حکومت می نمایند، اما عالمان بر بزرگان و حاکمان حکم می کنند».   

عامل فساد حاکمان در بسیاری از موارد، فساد عالمان است، زیرا ایشان نقش پزشک معالج را دارند. اگر خود طبیب تباه شود یا در مورد معالجه کوتاهی کند، چه کسی او را مداوا کند؟

در همین ارتباط است که از قدیم خطاب به علما گفته شده:

            یا ایها العلماء‌ یا ملح البلد        یا یصلح الملح اذا الملح فسد

« ای عالمان که همچون نمک جامعه اید! وقتی نمک فاسد شود دیگر به کار نمی آید».

رسول خدا (ص) نیز فرموده اند:

« خیرکم من تعلم القرآن و علمه» رواه البخاری.

« بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آن را به دیگران نیز آموزش بدهد».

عالمان راستین کسانی اند که علم خود را به خدمت حق و حقیقت و هدایت امت در می آورند، و قابل به جدایی میان علم و عمل و دعوت و تعلیم و تربیت نیستند، عالم اند و عمل می کنند و دعوتگر و معلم اند، همانگونه که خداونـد متعال می فرماید:

« ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون» آل عمران: ۷۹

« بوسیله ی کتابی که به دیگران آموزش می دهید و درس و علمی که آموخته اید، مردمانی خدایی باشید».

خداوند می فرماید:

« و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین» فصلت: ۳۳

« گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردم  رابه سوی دین خداوند فرا می خواند و کارهای شایسته می کند و اعلام می دارد که مـن از جمع مسلمانـان هستم».

در تاریخ ما عالمان در بحران ها و سختی ها پناهگاه امت بوده اند و آنان را به را دین ثابت قدم نگاه می داشته و به استقامت فرا می خوانده اند. و برای جهاد تشویق می نموده و در راه دفاع از دین خداوند اذیت و آزار های بسیاری را متحمل می شده اند. حتی پیشوایان چهارگانه ی مشهور از آن اذیت و آزار ها بی نصیب نبوده اند. اما هیچگاه دچار ضعف نشده و کوتاه نیامده اند.

قرآن و همچنین سنت رسول خدا (ص) این حقیقت را به ما آموخته اند که این  امت هیچگاه بر راه گمراهی اجماع و اتفاق نمی کنند. زیرا خداوند متعال  می فرماید:

« و ممن خلقنا امه یهدون بالحق و به یعدلون» الاعراف: ۱۸۱

« در میان آفریده هایمان امتی هستند که دیگران را به حق دعوت می کنند و به حق دادگری می نمایند».

همچنین سنت رسول خدا (ص) بر روی این حقیقت تأکید می ورزد که:

« جمعی از امت همچنان بر راه حق خواهند بود و مخالفت مخالفان تا فرا رسیدن فرمان خداوند ایشان را از راه خود باز نمی دارد.»

این روایت، روایت صحیحی است و از بسیاری از اصحاب رسول خدا (ص) نقل شده است و علما آن جمع را « طائفه ی منصوره» و مورد حمایت قرار گرفته نامیده اند. آنان جانشینان دادگر و پرهیزکار و پشتیبان و حاملان علم اند. کسانی که در بعضی از احادیث از ایشان ذکر به میان آمده است. روایت شده است که:

« یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله: لینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل الجاهلین».

« در میان هر نسلی عادلان ( و شایستگان) آن حامل این علم خواهند بود. و آن را از تحریف شدن توسط تندروان، و ادعای مدعیان و تاوبل و تفسیر نادرست جاهلان مصون خواهند داشت.»

در گذشته برای عالمان دارای جایگاه در جامعه فرصت هایی فردی برای بیدار، هوشیار و آگاه نمودن به خواب رفتگان و غافلان و جاهلان و بر سر راه آوردن راه گم کردگان و اندرز حاکمان وجود داشته است. و به میزانی که اسباب و امکانات برایشان فراهم بوده توفیق اصلاح انسان هایی را پیدا کرده اند.

   اما در عصر حاضر این نقش را بر عهده تشکل های سازمان یافته و جمعی نهاده اند تا بار مسئولیت های بزرگی را بر دوش بگیرند؛ که از عهده ی افراد به تنهایی ساخته نیست، و این چیزی است که اسلام همگان را به آن فرا می خواند.

پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید:

« و المؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا».

« انسان مومن برای دیگر اهل ایمان ساختمان هستند- که هر بخش آن بخش دیگر را استوار می گرداند.»

خداوند متعال می فرماید:

«و تعاونوا علی البر و التقوی.» المائده: ۲

« بر پایه ی نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید.»

« واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا » آل عمران :  ۱۰۳

« همگی به رشته ای ناگسستنی خداوند متصل شوید و پراکنده نگردیید.»

  مجامع و سازمان های موجود:

شکی نیست که در جهان اسلام سازمان های اسلامی بسیاری وجود دارند که به شیوه های گوناگونی به فعالیت های علمی، دعوی و خیریه اقدام می نمایند، اما سازمانی و مـوسسه ای که مورد نظر ماست، با تمامی آن سـازمان ها متفاوت است.

دامنه ی فعالیت تعدادی از آن سازمان ها به عرصه های علمی و آکادمیک محدود می شود. مانند: مجمع ها و هیئت های فقهی معروف همچون:« مجمع تحقیقات اسلامی دانشگاه الأزهر»،‌ شورای فقهی “رابطه العالم الاسلامی” و …

تعدادی از آن موسسات و مجامع وابسته به حکومت هایی هستند که مرکزشان در آن کشور وجود دارد، و حکومت ها اعضای آن را انتصاب می نمایند و هزینه های مالی آن را پرداخت می کنند و کم وبیش در فعالیت ها و دیدگاه ها و تصمیمات آنها اعمال نفوذ می نمایند. یا اینکه مردم اینگونه فکر می کنند.

تعدادی از آن سازمان ها و مجمع ها با توجه به ساختـار تشکیـل دهنـده ی آن منطقه ای هستند و در خدمت کشور یا منطقه ی معینی قرار دارنـد که می توان از  « مجمــع فقهی هنـد» ،« شورای افتـاء و تحقیقات اسلامــی اروپـا»‌ و … نام بـرد.

اما اتحادی که ما به دنبال تحقق آن هستیم دارای ویژگی ها و دورنمایایی است که آن را از دیگر مجمع ها و هیئت ها متمایز می سازد.

ویژگی های اتحاد مورد نظر:

درهای اتحادی که ما در پی تاسیس آن هستیم، بر روی تمامی علمای مسلمان در تمامی کشور های شرق و غرب باز است. مقصود ما از علما فارغ التحصیلان دانشکده های الهیات و معارف اسلامی و رشته های مختلف آن و همه ی کسانی است که در زمینه ی علوم شرعی و فرهنگ اسلامی دارای تحقیقات و اهتماماتی می باشند، و در ارتباط با آنها دست آوردی معتبر و یـا فـعـالـیـتی ملـموس داشته انـد.

این اتحاد دارای تمایز ها و ویژگی هایی است که لازم است به وسیله ی آن ها توصیف بشود و از غیر خود تمایز و تشخص پیدا کند. ما در این جا به تعدادی از آن خصوصیت ها اشاره می نماییم.

۱- اسلامی بودن:

اتحاد جهانی علمای مسلمین، اتحادیه ای صرفاً اسلامی و تشکلی از علمای مسلمین در راستای قرار گرفتن در خدمت امور و مسائل مسلمین است. این اتحادیه راهکار های خود را از مبانی اسلام اخذ می کند، و در تمامی حرکات و گام هایش از آن الهام می گیرد، و نماینده ی تمامی مذاهب و طیف های مسلمان خواهد بود.

۲- جهانی بودن:

این اتحادیه،‌ اتحادیه ای محلی، منطقه ای، عربی، عجمی، شرقی و یا غربی نیست، بلکه از تمامی مسلمانان جهان اسلام و همچنین اقلیت های مسلمان ساکن در خارج دنیای اسلام نمایندگی می نمایند.

۳- مردمی بودن:

 

اتحاد جهانی علمای مسلمین نهادی رسمی و حکومتی نیست، بلکه قوت خود را از اعتماد ملت ها و اقشار مختلف جامعه ی مسلمان می گیرد، و در عین اینکه با حکومت ها سر جنگ ندارد، برای گشودن درهایی برای همکاری بر پایه ی آنچه که خیر و مصلحت اسلام و مسلمین و را محقق می سازد، تلاش خواهد نمود.

۴- استقلال:

اتحاد جهانی علمای مسلمین به هیچ کشور، حکومت، جماعت وفرقه ی مذهبی و مسلکی خاصی وابستگی ندارد، و تنها به وابستگی به اسلام و امت اسلامی افتخار می کند.

۵- علمی و تحقیقی:

اتحاد جهانی علمای مسلمین از علمای امت اسلامی تشکیل می شود و به هیچوجه جای تعجب نیست که به علم و آموزش و میراث علمی و احیا ، اجرا و گسترش آن اهتمامی جدی داشته باشد.

۶- دعوی و تبلیغی:

اتحاد جهانی علمای مسلمین سازمانی است که برای دعوت به اسلام از زبان، قلم و تمامی ابزارهای اطلاع رسانی دیداری، شنیداری و نوشتاری مشروع امروزی بهره می گیرد و در این راه خود را به راهکار و روش قرآنی دعوت حکیمانه و موعظه ی دلسوزانه و گفتگوی هرچه بهتر ملتزم می شمارد.

۷- اعتدال و میانه روی:

اتحاد جهانی علمای مسلمین به جانب غلو و افراط و تقصیر و تفریط متمایل نخواهد شد، بلکه منبع و روش «اعتدال و وسطیت»‌ را _ که ویژگی امت اسلامی است _در پیش خواهد گرفت.

۸- پویایی و عملگرایی:

اتحاد جهانی علمای مسلمین صرفاً به شعار واعلانات اکتفا نخواهد نمود، بلکه  به تلاش و سازندگی و بسیج تمامی شایستگی های علمی و توانایی های عملی اهتمامی جدی خواهد داشت. و جمعی از علما که به فقاهت و معرفت دینی، استقامت اخلاقی، شجاعت در بیان حق و استقلال در اظهار نظر و مورد قبول عامه ی مردم مسلمان شهرت دارند، آن را رهبری خواهند کرد.

 

اهداف اتحاد:

اتحاد جهانی علمای مسلمین برای تحقق هدفی محوری که اهداف فرعی دیگری از آن سرچشمه می گیرند تلاش می نماید.

هدف اصلی و محوری اتحاد پاسداری از هویت امت اسلامی است، تا همانگونه که خداوند اراده فرموده  به  عنوان امت وسطیت و شهادت بر بشریت، آمر به معروف و ناهی از منکر و مومن به خداوند باقی بماند و با گرایش های ویرانگر داخلی و خارجی که به دنبال ریشه کن نمودن آن هستند، به مقابله بر خیزد.

همچنین در عرصه ی آگاه نمودن و اطلاع رسانی و معرفت درست دین در کنار امت اسلامی قرار  می گیرد، تا با نقش و رسالت خود واقف شوند و بر اساس ایمان و اخلاص و وحدت هدف و وحدت مرجعیت، وحدت میهن و راهکار و  هدف به ادای مسئولیت خویش قیام نمایند.

اما اهداف فرعی منشعب از هدف اصلی، در موارد زیر نمود پیدا می نمایند:

قرآن و سنت – اسلام عقیده و شریعت، عبادات و معاملات، اندیشه و اخلاق و در تمامی ابعاد شمول و فراگیری، وسطیت و اعتدال و بدور از تحریف تندروان و ادعای مدعیان و تأویل و تفسیرهای ناصواب جاهلان و مغرضان.

۲ – متوجه نمودن مسلمانان به خطراتی که هویت عقیدتی و فرهنگی ایشان را مورد تهدید قرار می دهد و در زمینه ی فروپاشی روابط و دور گردانیده شدنشان از اسلامی که آنان را صف واحدی بگرداند، تلاش می نمایند.

رویارویی با آن تهاجم سازمان یافته با همان اسلحه مورد استفاده خود ایشان و متوجه نمودن امت اسلامی برای فریفته نشدن به اسلحه های جدیدی که در قالب الفاظی فریبنده مانند: جهانی شدن، نوگرایی و … به کار می روند.

۳ – آماده گردانیدن شخصیت انسان مسلمان از نظر فردی و اجتماعی و بسیج آنان برای قیام به مسئولیت و رسالت حیاتی و محوری «عبادت و اطاعت»، «عمارت زمین» و «خلافت خداوند» و قیام به شهادت در مورد تمدن تاریخی بر بشریت، تا دینداری آنان در حیات و زندگی در قالب:‌دانش های سودمند، فعالیت های علمی، فضایل اخلاقی استوار و رشد فکری، و موفقیت های بسیار و ارزش های والای اخلاقی نمود و تبلور پیدا نماید.

۴ – یکپارچه گردانیدن فعالیت ها و موضعگیری های فکری و علمی علما و متفکران در ارتباط با مسائل مهم امت اسلامی در راستای آگاه نمودن ایشان از عوامل و مواقع خطر و منافذی که از آن ها باد فتنه وزیدن می گیرد. تا امت مسلمان غافلگیر ننشده، ارکان آن دچار تزلزل نشود و گوشه و کنار آن قیچی ننگردد و از طرح و توطئه هایی که علیه ایشان تهیه و تدارک دیده می شوند غافل نباشند. زیرا عالمان و اندیشمندان چشمان تیزبین و زبان گویای اهداف مردمند.

۵- گردهم آوری تمامی توانایی های امت اسلامی ـ علی رغم تفاوت مذهب و مسلک و رویکرد،‌به شرطی که اهل قبله باشند. همچنین تلاش برای کاستن هر چه بیشتر از میزان جدایی و گسترش دامنه موارد مورد اتفاق و توجه بیشتر به مبانی مشترک و چراغ راهنما قرار دادن این قاعده ی طلایی مشهور که:

« در مواردی که با هم اتفاق نظر داریم همکاری نماییم، و در ارتباط با اموری که با یکدیگر اختلاف داریم عذر یکدیگر را بپذیریم».

بدین صورت می توانیم برابر دشمنان امت صف واحدی را تشکیل بدهیم.

ابزارها و وسائل اتحاد:

اتحاد جهانی علمای مسلمین برای رسیدن به هدف محوری و اهداف فرعی خود از تمامی ابزار ها و راهکارهای متنوع و مشروع استفاده خواهد نمود، وسایلی که تمامی آنها در عرصه دعوت حکیمانه، اندرز اندیشمندانه، گفتگوی متمدنانه و اقناع از طریق دلیل و برهان و از راه قلم و زبان و کتاب و روزنامه و رادیو و تلویزیون و کانل های ماهواره ای شبکه ی جهانی اینترنت و دیگر ابزارهای امروزی امروزی ـ‌ با هم  باید مشترک  باشند.

 

اتحاد جهانی علمای مسلمین به ویژه بر روی وسایل زیر تأکید جدی خواهد داشت.

۱- مخاطب قرار دادن و روشنگری مستقیم در جهت آگاه گردانیدن هر چه بهتر مسلمانان از دین خود و اصلاح مفاهیم و دیدگاهها و اقدامات ایشان بر اساس آموزه های اسلام و در راستای پاسداری از هویت امت مسلمانان و نسل های ایشان از عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی، که گاهی ممکن است که مسلمانان را از حرکت در مسیر خود بازدارد.

فرق نمی کند که آن خطاب روشنگری ، گفتاری و از طریق منابر و مساجد باشد یا از طریق تلویرزیون یا کانال های ماهواره ای، یا بهــره گیری از وسایل اطلاع رسانی امروزی – در حد ممکن، همچنین اهتمـام و التـزام به نشریـات ثـابت دوره ای.

۲- نصیحت مهربانانه و حکیمانه حکام ممالک اسلامی و اصحاب قدرت و نفوذ  و تمامی اشخاصی که در موقعیت تأثیرگذاری عمومی قرار دارند، در جهت اصلاح مسیری  که در پیش گرفته و موضعگیری هایی که می گیرند و همکاری با آنان برای اتخاذ اجتماعی که در خدمت عقیده ی اسلامی و امت مسلمان قرار می گیرند و بر هویت اسلامی تأکید می ورزند.

همچنین یادآوری موارد لغزش و عوامل خطر آفرین، توطئه های دشمنان به آنان، تنها در جهت قیام به مسئولیت نصیحت و تواصی به حق و تواصی به صبر.

۳-  قبول همکاری از جانب موسسه های فعال در جهت تحقق همین اهداف- هر چند با استفاده از وسایل و بهره گیری از راههای متفاوتی باشد. مانند: سازمان های علمی و تحقیقاتی، موسسات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، سازمان های امور خیریه و انسانی در جهت تقویت و تأییدمعنوی و علمی آن.

 تقویت معنوی آن بوسیله ی حمایت و دادن مشورت، و علمی  از طریق اظهار رای و صدور فتوا. و استفاده از آنها از طریق در کنار هم نهادن فعالیت ها در جهت تحقق اهداف مشترکی که در نهایت در یک کانال مشترک قرار داده خواهند شد.

۴ – اطلاع رسانی مداوم در ارتباط با مسائل و رویدادهای روزمره و فوق العاده ی که با اسلام و مسلمانان ارتباط پیدا می نمایند، اعم از اینکه آن مسائل و رویدادها دارای طبیعت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی باشند این کار را از طریق فهم و کشف اسباب، ابعاد و پیامدهای آن در رابطه با هویت امت اسلامی صورت می گیرد و موضعگیری و دیدگاهی در مورد آنها گرفته می شود که مسلمانان را با حقیقت آنها آشنا گرداند و آنان به گونه ای با آن رویداد ها و قضایا تعامل بنمایند که هویتشان را  حفظ و خطر را از ایشان برطرف نمایند. این کار می تواند از طریق اطلاعیه، بیانیه، مصاحبه و نشریات باشد. یا آنگونه که گفته شد:‌ در چها رچوب تبلیغ حکیمانه و اقناع از راه دلیل و برهان و پرهیز از فتنه و تفرقه انگیزی صورت خواهد گرفت.

۵ – گفتگو با تمامی گرایش ها، مذاهب فکری و سیاسی موجود در میان مسلمانان، برای محدود گردانیدن هرچه بیشتر از پیامد های منفی تفرقه  و استفاده از آن ها – در صورتی که دارای دست آوردهای مثبتی باشند. و راهنمای آنان – در حد امکان- برای قرار گرفتن در خدمت هدف ترسیم شده  اتحاد جهانی علما – بر اساس موارد مورد اتفاق و اشتراک در راستای تحقق آن هدف. بدین ترتیب تمامی توانایی های فعال امت در میدان سازندگی و پیشرفت قرار داده خواهند شد.

تمامی پیشنهادات که مطرح گردیدند، همراه با آنچه اضافه کردنشان ضرورت داشته باشد یا اقدیشان ضرورت تشخیص داده شود – متناسب با مکانی که قرار است مرکز اتحاد در آن قرار داشته باشد و طبیعت اداری و سازمانی که بر اساس آن ها تاسیس خواهد شد. و شرایطی که در دور و بر آن قرار دارد – در قانون اساسی اتحاد جهانی علمای مسلمین گنجانیده خواهند شد.

از علما و اندیشمندان می خواهم این طرح و پیشنهاد را مطالعه نمایند و نظر موافق یا ملاحظات خود را برای ما ارسال فرمایند، تا آن ها را مورد بررسی قرار بدهیم. تا ان شاء الله شکل نهایی پیدا کند، و مجمع و هیئت تاسیسی در مرکز انتخاب شده تشکیل جلسه بدهد و ان شاء الله تولد اتحاد جهانی علمای مسلمین را اعلان نمایند.

لازم به یاد آوری است که از طریق عناوین زیر می توانید با ما مکاتبه نمایید:

فاکس: ۴۸۳۶۰۸۶- ۴۳۵۸۸۴۴-  ۰۰۹۷۴-۴۸۳۵۳۱۲ 

آدرس پستی: کشور قطر- الدوحه: ص.ب ۲۲۲۱۲

پست الکترونیک:

essamtallema@hotmail.com

essamt74@hotmail.com

shria@islam-online.net

alshria@islam-online.net

یوسف القرضاوی

منبع اسلام آن لاین: مترجم: عبدالعزیز سلیمی

درباره‌ی سـلیمی

نویسنده و مترجم

همچنین ببینید

۱۱ ویژگی انسان های: بزرگ- متوسط – کوچک

ویژگی یکم: انسان‌های بزرگ اول فکر می کنند، بعد حرف می‌زنندانسان‌های متوسط اول حرف می‌زنند، …

حکم فقهی انواع بیمه (اهل سنت)

حکم فقهی انواع بیمه سال های متمادی است راجع به حکم فقهی بیمه از دیدگاه …

نگاهی نو به جایگاه زنان

نگاهی نو به جایگاه زنان زن در مقام یک انسان: رسول خدا ص در شرایطی …

دیدار هیئت طالبان با “رئیس و دبیرکل اتحادیه علما”در قطر

دیدار هیئت طالبان با “علمای مسلمان” برای مشورت جهت کشورداری هیئتی از دولت موقت افغانستان …

۲ نظر

  1. باسلام،در پیروی مطالب فوق اگر چه صاحب نظر نیستم ولی مواردی فکرم را مشغول کرده است،کنفرانسهای وحدت اسلامی و دارالتقریبهارا تجربه کردیم که نتیجه ای برای اسلام و مسلمین نداشت، فقط سودجویان و فرصت طلبان از آن تلاشها بنفع خود تعبیر و تفسیرو فرقه گرائی وبدعتگذاری رابیشتر دامن زدند ،حال که میگویند این اتحاد وابستگی به هیچ گروه و انجمن و تشکلهای فقهی و علمی ندارد و بخصوص تاکید شده است که وابسته به گرایشهای مذهبی و مسلکی نیست، دراینصورت باید گفت بامید خداوند قصد بازگشت به اصل اسلام یعنی قرآن و سنت را دارند و این بسیار خوب و امید وارکننده است ،ولی در عین حال کاریست سخت و دشوار.برای موفقیت دراین کار مهم شجاعت و استقامت و آگاهی کامل به مفاهیم قرآن و سنت لازم است،یکی دیگر از اهداف اتحاد اسلامی باز گذ اشتن باب مناظره و گفتگو با آگاهان مکاتب و مذاهب باصطلاح اسلامی و یا غیره اسلامی بیان شده است،این کار خوب و بلکه لازم است اما باید مواظب بود که از این مناظرات و گفتگوها بنفع عقایدشان مانند گذشته مستند سازی ننمایند،یعنی اول باید در این طرف قضیه گروه موحدین معلوم واهدافشان مشخص باشد و خودشان دارای عقاید مختلف نباشند، حد اقل در مورد صراحات دستورات قرآنی باهم و در متشابهات تابع اصلحترین باشند،وقتی که علمای راستین و موحد باهم بودند آنگاه بر اساس دستورات انسان ساز اسلام یک رسالات صریح وساده و قاطع برای تمام مسلمین و جامعه ی بشریت تهیه و با زبانهای مختلف منتشر وپاسداری آن را بموحدین و خدا جویان عالم واگذ ار نمایند. مسلماً هر یک از اعضای اتحاد اسلامی در بلاد خود بر حسن اجرای احکام اسلام نظارت خواهند داشت.این گروه موحدان و خوبان هسته ی مرکزی اسلام محسوب شده ووظایف ابلاغ وهدایت و رهبری جامعه را در راستای دستورات قرآنی عهده دار خواهند بود. وقتی که علمای الهیات متحد و باهم باشند، دستورات و احکام اسلام یکسان و ساده و قاطع و روشن باشد،مسلمانان و جامعه ی بشریت در پیچ و خم نظریات متفاوت عالمان دنیا طلب حیران و سرگردان نباشند،مسلماً آسیب پذیری اسلام و مسلمین روز به روز کمتر و از طرفی اثرات تبلیغ وارشاد هم بمراتب فراگیرتر خواهد شد.در اینصورت نیازی به جنگ و ستیز و منم منم نیست، هدایت کنندگان موحد و متحد فعال هستند و جامعه ی بشریت هم آزاد ومختار میباشند، در پذیرش هدایت هم اکراهی نیست،زیرا شایستگان رحمت هدایت شده وراه ی خوبان را در پیش گرفته وبه رستگاری ابدی خواهند رسید.وآنانکه خودشان به نفس خویش ظلم کرده و شایسته ی هدایت نمیباشند مسلماً راه ی تباهی و ضلالت را در پیش میگیرند و. مستوجب عذاب الهی و پیوستن به گروه ی شقاوتمندان میباشند. و لذا بر موحدین بجزء ابلاغ احکام اسلام با زبان و قلم واندیشه و عمل تکلیفی نیست وسلام.

  2. باسلام و تشکر از مترجم عزیز وآرزوی توفیق در تشکیل این اتحادیه ، پیش نویس را خواندم برای شروع عالی است، در مواردی نیاز به کار علمی و کارشناسی دارد.من صاحب نظر نیستم وی مایلم نظریاتم را هرچند مهم نباشد مشروحاً متعاقباً اعلام نمایم وسلام.

پاسخ دادن به محمدعلی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *