قالب وردپرس افزونه وردپرس
اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :
خانه / اتحاد جهانی علمای مسلمان / پيش نويس طرح: تأسيس اتحاد جهاني علماي مسلمين

پيش نويس طرح: تأسيس اتحاد جهاني علماي مسلمين

پيش نويس طرح :

                تأسيس اتحاد جهاني علماي مسلمين

عناوين طرح:

*مجمع ها و سازمان هاي موجود

*ويژگي هاي اتحاد مورد نظر:

     اسلامي بودن

     جهاني بودن

     مردمي بودن

     استقلال

     علمي و تحقيقي                         دكتر يوسف قرضاوي

     دعوي و تبليغي

     اعتدال و ميانه روي

    پويايي و عملگرايي

*اهداف اتحاد جهاني علماي مسلمين

* وسايل و ابزارها و راهكارها

                          

پيش نويس طرح تأسيس «اتحاد جهاني علماي مسلمان»

متن كامل پيش نويس طرح تأسيس اتحاد علماي جهان اسلام كه توسط، دكتر يوسف قرضاوي تهيه و پيشنهاد شده بود، به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله و كفي، و سلام علي رسله الذين اصطفي، و علي خاتمهم المجتبي، محمـد و آله و صحبه أئمة الهدي و من بهم إقتدي فاهتدي.

اما بعد:

از منظر اسلام علم از منزلت بلندي برخوردار است، زيرا اين علم است كه انسان را به سوي ايمان و اقدام و درجات اعمال راهنمايي مي كند.  انسان اهل ايمان در ميدان معتقدات به وسيله آن حق را از باطل و در عرصه ي عبادات سنت را از بدعت، و در ميدان گفتارها درست را از نادرست و در معاملات صحيح را از فاسد و در تصرفات حلال را از حرام تشخيص مي دهد.

به همين خاطر جاي تعجب نيست كه اولين آيه نازل شده از قرآن اين باشد كه خداوند متعال مي فرمايد:

« اقرء باسم ربك الژي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرء و ربك الاكرم، الژي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم»  (العلق: 1 -5)

« بخوان به نام پروردگارت، آنكه آفريد، آفريد انسان را از خون بسته، بخوان و پروردگارت گرامي ترين است، آن كه بوسيله به قلم آموزش داد، آموزش داد انسان را آنچه را كه نمي دانست».

زيرا قرائت مفتاح علم و محل ورود به آن است، اما نه هر قرائت و خواندني، بلكه آن قرائتي كه با نام خداوند پروردگار، آفريدگار، آموزگار خداوندي كه گرامي ترين است.

بر همين اساسي از نظر اسلام علم در كنار ايمان قرار دارد و عالمان مناديان ايمان و هاديان به راه خداوند مي باشند.

وقتي كه پيامبران و رسولان عليهم السلام سفيران خداوند به سوي خلق خويش براي هدايت آنان به راه و رسم مورد پسند خداوند و تبليغ  دعوتش مي باشند، و معيار هاي قسط و عدالت براي مراجعه به آنها به هنگام اختلاف در ميان آنان قرار داده و از طريق « تبشير و انذار» حجت و برهان را اقامه نموده است، عالمان نيز در اين ميدان وارثان رسولان مي باشند. زيرا رسولان دينار و درهم را از خود باقي ننهاده اند، بلكه ارث ايشان علم و دانش است و مقصود از آن علم، علم نبوت و وحي الهي است كه خداوند پيامبران را به آن اختصاص داده است.

        قرآن كريم و سنت رسول خدا (ص) در نصوص بسياري جايگاه عالمان را بلند برشمرده و منزلتشان را ياد آور شده اند: خداوند متعال مي فرمايد:

«شهد الله انه لا اله الا هو و الملائكة و اولوا العلم قائمأ بالقسط» (آل عمران: 18)

« خداوند شهادت مي دهد كه هيچ معبود و مستعاني به جز او مشروعيت ندارد. و اينكه او دادگري مي كند و فرشتگان و عالمان نيز گواهي مي دهند … »

و همچنين مي فرمايد:

« انما يخشي الله من عباده العلماء» (فاطر: 28)

« تنها بندگان آگاه و دانشمند از خداوند ترين همراه با تعظيم دارند».

برخي از علماي سلف در تفسير اين آيه كه خداوند متعال مي فرمايد:

« يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعو الرسول و أولي الأمر منكم». ( النساء: آيه ي 59)

« اي كساني كه ايمان آورده ايد! از خداوند و پيامبر و اولياي اموري كه از خود شما هستند، اطاعت كنيد!»

گفته شده:‌‌ « اولو الأمر مورد نظر عبارتند از علما».

بعضي از گذشتگان گفته اند: « حكام فرمانروايان مردم اند و عالمان فرمانرواي حاكمانند».

اين مضمون شعري است كه مي گويد:

      ان الاكابر يحكمون علي الوري                  و علي الاكابر يحكم العلماء

« بزرگان بر مردم حكومت مي نمايند، اما عالمان بر بزرگان و حاكمان حكم مي كنند».   

عامل فساد حاكمان در بسياري از موارد، فساد عالمان است، زيرا ايشان نقش پزشك معالج را دارند. اگر خود طبيب تباه شود يا در مورد معالجه كوتاهي كند، چه كسي او را مداوا كند؟

در همين ارتباط است كه از قديم خطاب به علما گفته شده:

            يا ايها العلماء‌ يا ملح البلد        يا يصلح الملح اذا الملح فسد

« اي عالمان كه همچون نمك جامعه ايد! وقتي نمك فاسد شود ديگر به كار نمي آيد».

رسول خدا (ص) نيز فرموده اند:

« خيركم من تعلم القرآن و علمه» رواه البخاري.

« بهترين شما كسي است كه قرآن را بياموزد و آن را به ديگران نيز آموزش بدهد».

عالمان راستين كساني اند كه علم خود را به خدمت حق و حقيقت و هدايت امت در مي آورند، و قابل به جدايي ميان علم و عمل و دعوت و تعليم و تربيت نيستند، عالم اند و عمل مي كنند و دعوتگر و معلم اند، همانگونه كه خداونـد متعال مي فرمايد:

« ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون» آل عمران: 79

« بوسيله ي كتابي كه به ديگران آموزش مي دهيد و درس و علمي كه آموخته ايد، مردماني خدايي باشيد».

خداوند مي فرمايد:

« و من احسن قولا ممن دعا الي الله و عمل صالحا و قال انني من المسلمين» فصلت: 33

« گفتار چه كسي بهتر از گفتار كسي است كه مردم  رابه سوي دين خداوند فرا مي خواند و كارهاي شايسته مي كند و اعلام مي دارد كه مـن از جمع مسلمانـان هستم».

در تاريخ ما عالمان در بحران ها و سختي ها پناهگاه امت بوده اند و آنان را به را دين ثابت قدم نگاه مي داشته و به استقامت فرا مي خوانده اند. و براي جهاد تشويق مي نموده و در راه دفاع از دين خداوند اذيت و آزار هاي بسياري را متحمل مي شده اند. حتي پيشوايان چهارگانه ي مشهور از آن اذيت و آزار ها بي نصيب نبوده اند. اما هيچگاه دچار ضعف نشده و كوتاه نيامده اند.

قرآن و همچنين سنت رسول خدا (ص) اين حقيقت را به ما آموخته اند كه اين  امت هيچگاه بر راه گمراهي اجماع و اتفاق نمي كنند. زيرا خداوند متعال  مي فرمايد:

« و ممن خلقنا امة يهدون بالحق و به يعدلون» الاعراف: 181

« در ميان آفريده هايمان امتي هستند كه ديگران را به حق دعوت مي كنند و به حق دادگري مي نمايند».

همچنين سنت رسول خدا (ص) بر روي اين حقيقت تأكيد مي ورزد كه:

« جمعي از امت همچنان بر راه حق خواهند بود و مخالفت مخالفان تا فرا رسيدن فرمان خداوند ايشان را از راه خود باز نمي دارد.»

اين روايت، روايت صحيحي است و از بسياري از اصحاب رسول خدا (ص) نقل شده است و علما آن جمع را « طائفه ي منصوره» و مورد حمايت قرار گرفته ناميده اند. آنان جانشينان دادگر و پرهيزكار و پشتيبان و حاملان علم اند. كساني كه در بعضي از احاديث از ايشان ذكر به ميان آمده است. روايت شده است كه:

« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله: لينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تاويل الجاهلين».

« در ميان هر نسلي عادلان ( و شايستگان) آن حامل اين علم خواهند بود. و آن را از تحريف شدن توسط تندروان، و ادعاي مدعيان و تاوبل و تفسير نادرست جاهلان مصون خواهند داشت.»

در گذشته براي عالمان داراي جايگاه در جامعه فرصت هايي فردي براي بيدار، هوشيار و آگاه نمودن به خواب رفتگان و غافلان و جاهلان و بر سر راه آوردن راه گم كردگان و اندرز حاكمان وجود داشته است. و به ميزاني كه اسباب و امكانات برايشان فراهم بوده توفيق اصلاح انسان هايي را پيدا كرده اند.

   اما در عصر حاضر اين نقش را بر عهده تشكل هاي سازمان يافته و جمعي نهاده اند تا بار مسئوليت هاي بزرگي را بر دوش بگيرند؛ كه از عهده ي افراد به تنهايي ساخته نيست، و اين چيزي است كه اسلام همگان را به آن فرا مي خواند.

پيامبر بزرگوار اسلام مي فرمايد:

« و المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا».

« انسان مومن براي ديگر اهل ايمان ساختمان هستند- كه هر بخش آن بخش ديگر را استوار مي گرداند.»

خداوند متعال مي فرمايد:

«و تعاونوا علي البر و التقوي.» المائده: 2

« بر پايه ي نيكوكاري و پرهيزكاري با يكديگر همكاري كنيد.»

« واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا » آل عمران :  103

« همگي به رشته اي ناگسستني خداوند متصل شويد و پراكنده نگردييد.»

  مجامع و سازمان هاي موجود:

شكي نيست كه در جهان اسلام سازمان هاي اسلامي بسياري وجود دارند كه به شيوه هاي گوناگوني به فعاليت هاي علمي، دعوي و خيريه اقدام مي نمايند، اما سازماني و مـوسسه اي كه مورد نظر ماست، با تمامي آن سـازمان ها متفاوت است.

دامنه ي فعاليت تعدادي از آن سازمان ها به عرصه هاي علمي و آكادميك محدود مي شود. مانند: مجمع ها و هيئت هاي فقهي معروف همچون:« مجمع تحقيقات اسلامي دانشگاه الأزهر»،‌ شوراي فقهي “رابطة العالم الاسلامي” و …

تعدادي از آن موسسات و مجامع وابسته به حكومت هايي هستند كه مركزشان در آن كشور وجود دارد، و حكومت ها اعضاي آن را انتصاب مي نمايند و هزينه هاي مالي آن را پرداخت مي كنند و كم وبيش در فعاليت ها و ديدگاه ها و تصميمات آنها اعمال نفوذ مي نمايند. يا اينكه مردم اينگونه فكر مي كنند.

تعدادي از آن سازمان ها و مجمع ها با توجه به ساختـار تشكيـل دهنـده ي آن منطقه اي هستند و در خدمت كشور يا منطقه ي معيني قرار دارنـد كه مي توان از  « مجمــع فقهي هنـد» ،« شوراي افتـاء و تحقيقات اسلامــي اروپـا»‌ و … نام بـرد.

اما اتحادي كه ما به دنبال تحقق آن هستيم داراي ويژگي ها و دورنمايايي است كه آن را از ديگر مجمع ها و هيئت ها متمايز مي سازد.

ويژگي هاي اتحاد مورد نظر:

درهاي اتحادي كه ما در پي تاسيس آن هستيم، بر روي تمامي علماي مسلمان در تمامي كشور هاي شرق و غرب باز است. مقصود ما از علما فارغ التحصيلان دانشكده هاي الهيات و معارف اسلامي و رشته هاي مختلف آن و همه ي كساني است كه در زمينه ي علوم شرعي و فرهنگ اسلامي داراي تحقيقات و اهتماماتي مي باشند، و در ارتباط با آنها دست آوردي معتبر و يـا فـعـالـيـتي ملـموس داشته انـد.

اين اتحاد داراي تمايز ها و ويژگي هايي است كه لازم است به وسيله ي آن ها توصيف بشود و از غير خود تمايز و تشخص پيدا كند. ما در اين جا به تعدادي از آن خصوصيت ها اشاره مي نماييم.

1- اسلامي بودن:

اتحاد جهاني علماي مسلمين، اتحاديه اي صرفاً اسلامي و تشكلي از علماي مسلمين در راستاي قرار گرفتن در خدمت امور و مسائل مسلمين است. اين اتحاديه راهكار هاي خود را از مباني اسلام اخذ مي كند، و در تمامي حركات و گام هايش از آن الهام مي گيرد، و نماينده ي تمامي مذاهب و طيف هاي مسلمان خواهد بود.

2- جهاني بودن:

اين اتحاديه،‌ اتحاديه اي محلي، منطقه اي، عربي، عجمي، شرقي و يا غربي نيست، بلكه از تمامي مسلمانان جهان اسلام و همچنين اقليت هاي مسلمان ساكن در خارج دنياي اسلام نمايندگي مي نمايند.

3- مردمي بودن:

 

اتحاد جهاني علماي مسلمين نهادي رسمي و حكومتي نيست، بلكه قوت خود را از اعتماد ملت ها و اقشار مختلف جامعه ي مسلمان مي گيرد، و در عين اينكه با حكومت ها سر جنگ ندارد، براي گشودن درهايي براي همكاري بر پايه ي آنچه كه خير و مصلحت اسلام و مسلمين و را محقق مي سازد، تلاش خواهد نمود.

4- استقلال:

اتحاد جهاني علماي مسلمين به هيچ كشور، حكومت، جماعت وفرقه ي مذهبي و مسلكي خاصي وابستگي ندارد، و تنها به وابستگي به اسلام و امت اسلامي افتخار مي كند.

5- علمي و تحقيقي:

اتحاد جهاني علماي مسلمين از علماي امت اسلامي تشكيل مي شود و به هيچوجه جاي تعجب نيست كه به علم و آموزش و ميراث علمي و احيا ، اجرا و گسترش آن اهتمامي جدي داشته باشد.

6- دعوي و تبليغي:

اتحاد جهاني علماي مسلمين سازماني است كه براي دعوت به اسلام از زبان، قلم و تمامي ابزارهاي اطلاع رساني ديداري، شنيداري و نوشتاري مشروع امروزي بهره مي گيرد و در اين راه خود را به راهكار و روش قرآني دعوت حكيمانه و موعظه ي دلسوزانه و گفتگوي هرچه بهتر ملتزم مي شمارد.

7- اعتدال و ميانه روي:

اتحاد جهاني علماي مسلمين به جانب غلو و افراط و تقصير و تفريط متمايل نخواهد شد، بلكه منبع و روش «اعتدال و وسطيت»‌ را _ كه ويژگي امت اسلامي است _در پيش خواهد گرفت.

8- پويايي و عملگرايي:

اتحاد جهاني علماي مسلمين صرفاً به شعار واعلانات اكتفا نخواهد نمود، بلكه  به تلاش و سازندگي و بسيج تمامي شايستگي هاي علمي و توانايي هاي عملي اهتمامي جدي خواهد داشت. و جمعي از علما كه به فقاهت و معرفت ديني، استقامت اخلاقي، شجاعت در بيان حق و استقلال در اظهار نظر و مورد قبول عامه ي مردم مسلمان شهرت دارند، آن را رهبري خواهند كرد.

 

اهداف اتحاد:

اتحاد جهاني علماي مسلمين براي تحقق هدفي محوري كه اهداف فرعي ديگري از آن سرچشمه مي گيرند تلاش مي نمايد.

هدف اصلي و محوري اتحاد پاسداري از هويت امت اسلامي است، تا همانگونه كه خداوند اراده فرموده  به  عنوان امت وسطيت و شهادت بر بشريت، آمر به معروف و ناهي از منكر و مومن به خداوند باقي بماند و با گرايش هاي ويرانگر داخلي و خارجي كه به دنبال ريشه كن نمودن آن هستند، به مقابله بر خيزد.

همچنين در عرصه ي آگاه نمودن و اطلاع رساني و معرفت درست دين در كنار امت اسلامي قرار  مي گيرد، تا با نقش و رسالت خود واقف شوند و بر اساس ايمان و اخلاص و وحدت هدف و وحدت مرجعيت، وحدت ميهن و راهكار و  هدف به اداي مسئوليت خويش قيام نمايند.

اما اهداف فرعي منشعب از هدف اصلي، در موارد زير نمود پيدا مي نمايند:

قرآن و سنت – اسلام عقيده و شريعت، عبادات و معاملات، انديشه و اخلاق و در تمامي ابعاد شمول و فراگيري، وسطيت و اعتدال و بدور از تحريف تندروان و ادعاي مدعيان و تأويل و تفسيرهاي ناصواب جاهلان و مغرضان.

2 – متوجه نمودن مسلمانان به خطراتي كه هويت عقيدتي و فرهنگي ايشان را مورد تهديد قرار مي دهد و در زمينه ي فروپاشي روابط و دور گردانيده شدنشان از اسلامي كه آنان را صف واحدي بگرداند، تلاش مي نمايند.

رويارويي با آن تهاجم سازمان يافته با همان اسلحه مورد استفاده خود ايشان و متوجه نمودن امت اسلامي براي فريفته نشدن به اسلحه هاي جديدي كه در قالب الفاظي فريبنده مانند: جهاني شدن، نوگرايي و … به كار مي روند.

3 – آماده گردانيدن شخصيت انسان مسلمان از نظر فردي و اجتماعي و بسيج آنان براي قيام به مسئوليت و رسالت حياتي و محوري «عبادت و اطاعت»، «عمارت زمين» و «خلافت خداوند» و قيام به شهادت در مورد تمدن تاريخي بر بشريت، تا دينداري آنان در حيات و زندگي در قالب:‌دانش هاي سودمند، فعاليت هاي علمي، فضايل اخلاقي استوار و رشد فكري، و موفقيت هاي بسيار و ارزش هاي والاي اخلاقي نمود و تبلور پيدا نمايد.

4 – يكپارچه گردانيدن فعاليت ها و موضعگيري هاي فكري و علمي علما و متفكران در ارتباط با مسائل مهم امت اسلامي در راستاي آگاه نمودن ايشان از عوامل و مواقع خطر و منافذي كه از آن ها باد فتنه وزيدن مي گيرد. تا امت مسلمان غافلگير ننشده، اركان آن دچار تزلزل نشود و گوشه و كنار آن قيچي ننگردد و از طرح و توطئه هايي كه عليه ايشان تهيه و تدارك ديده مي شوند غافل نباشند. زيرا عالمان و انديشمندان چشمان تيزبين و زبان گوياي اهداف مردمند.

5- گردهم آوري تمامي توانايي هاي امت اسلامي ـ علي رغم تفاوت مذهب و مسلك و رويكرد،‌به شرطي كه اهل قبله باشند. همچنين تلاش براي كاستن هر چه بيشتر از ميزان جدايي و گسترش دامنه موارد مورد اتفاق و توجه بيشتر به مباني مشترك و چراغ راهنما قرار دادن اين قاعده ي طلايي مشهور كه:

« در مواردي كه با هم اتفاق نظر داريم همكاري نماييم، و در ارتباط با اموري كه با يكديگر اختلاف داريم عذر يكديگر را بپذيريم».

بدين صورت مي توانيم برابر دشمنان امت صف واحدي را تشكيل بدهيم.

ابزارها و وسائل اتحاد:

اتحاد جهاني علماي مسلمين براي رسيدن به هدف محوري و اهداف فرعي خود از تمامي ابزار ها و راهكارهاي متنوع و مشروع استفاده خواهد نمود، وسايلي كه تمامي آنها در عرصه دعوت حكيمانه، اندرز انديشمندانه، گفتگوي متمدنانه و اقناع از طريق دليل و برهان و از راه قلم و زبان و كتاب و روزنامه و راديو و تلويزيون و كانل هاي ماهواره اي شبكه ي جهاني اينترنت و ديگر ابزارهاي امروزي امروزي ـ‌ با هم  بايد مشترك  باشند.

 

اتحاد جهاني علماي مسلمين به ويژه بر روي وسايل زير تأكيد جدي خواهد داشت.

1- مخاطب قرار دادن و روشنگري مستقيم در جهت آگاه گردانيدن هر چه بهتر مسلمانان از دين خود و اصلاح مفاهيم و ديدگاهها و اقدامات ايشان بر اساس آموزه هاي اسلام و در راستاي پاسداري از هويت امت مسلمانان و نسل هاي ايشان از عوامل تأثيرگذار داخلي و خارجي، كه گاهي ممكن است كه مسلمانان را از حركت در مسير خود بازدارد.

فرق نمي كند كه آن خطاب روشنگري ، گفتاري و از طريق منابر و مساجد باشد يا از طريق تلويرزيون يا كانال هاي ماهواره اي، يا بهــره گيري از وسايل اطلاع رساني امروزي – در حد ممكن، همچنين اهتمـام و التـزام به نشريـات ثـابت دوره اي.

2- نصيحت مهربانانه و حكيمانه حكام ممالك اسلامي و اصحاب قدرت و نفوذ  و تمامي اشخاصي كه در موقعيت تأثيرگذاري عمومي قرار دارند، در جهت اصلاح مسيري  كه در پيش گرفته و موضعگيري هايي كه مي گيرند و همكاري با آنان براي اتخاذ اجتماعي كه در خدمت عقيده ي اسلامي و امت مسلمان قرار مي گيرند و بر هويت اسلامي تأكيد مي ورزند.

همچنين يادآوري موارد لغزش و عوامل خطر آفرين، توطئه هاي دشمنان به آنان، تنها در جهت قيام به مسئوليت نصيحت و تواصي به حق و تواصي به صبر.

3-  قبول همكاري از جانب موسسه هاي فعال در جهت تحقق همين اهداف- هر چند با استفاده از وسايل و بهره گيري از راههاي متفاوتي باشد. مانند: سازمان هاي علمي و تحقيقاتي، موسسات فرهنگي، اجتماعي و سياسي، سازمان هاي امور خيريه و انساني در جهت تقويت و تأييدمعنوي و علمي آن.

 تقويت معنوي آن بوسيله ي حمايت و دادن مشورت، و علمي  از طريق اظهار راي و صدور فتوا. و استفاده از آنها از طريق در كنار هم نهادن فعاليت ها در جهت تحقق اهداف مشتركي كه در نهايت در يك كانال مشترك قرار داده خواهند شد.

4 – اطلاع رساني مداوم در ارتباط با مسائل و رويدادهاي روزمره و فوق العاده ي كه با اسلام و مسلمانان ارتباط پيدا مي نمايند، اعم از اينكه آن مسائل و رويدادها داراي طبيعت فرهنگي، اجتماعي، سياسي يا اقتصادي باشند اين كار را از طريق فهم و كشف اسباب، ابعاد و پيامدهاي آن در رابطه با هويت امت اسلامي صورت مي گيرد و موضعگيري و ديدگاهي در مورد آنها گرفته مي شود كه مسلمانان را با حقيقت آنها آشنا گرداند و آنان به گونه اي با آن رويداد ها و قضايا تعامل بنمايند كه هويتشان را  حفظ و خطر را از ايشان برطرف نمايند. اين كار مي تواند از طريق اطلاعيه، بيانيه، مصاحبه و نشريات باشد. يا آنگونه كه گفته شد:‌ در چها رچوب تبليغ حكيمانه و اقناع از راه دليل و برهان و پرهيز از فتنه و تفرقه انگيزي صورت خواهد گرفت.

5 – گفتگو با تمامي گرايش ها، مذاهب فكري و سياسي موجود در ميان مسلمانان، براي محدود گردانيدن هرچه بيشتر از پيامد هاي منفي تفرقه  و استفاده از آن ها – در صورتي كه داراي دست آوردهاي مثبتي باشند. و راهنماي آنان – در حد امكان- براي قرار گرفتن در خدمت هدف ترسيم شده  اتحاد جهاني علما – بر اساس موارد مورد اتفاق و اشتراك در راستاي تحقق آن هدف. بدين ترتيب تمامي توانايي هاي فعال امت در ميدان سازندگي و پيشرفت قرار داده خواهند شد.

تمامي پيشنهادات كه مطرح گرديدند، همراه با آنچه اضافه كردنشان ضرورت داشته باشد يا اقديشان ضرورت تشخيص داده شود – متناسب با مكاني كه قرار است مركز اتحاد در آن قرار داشته باشد و طبيعت اداري و سازماني كه بر اساس آن ها تاسيس خواهد شد. و شرايطي كه در دور و بر آن قرار دارد – در قانون اساسي اتحاد جهاني علماي مسلمين گنجانيده خواهند شد.

از علما و انديشمندان مي خواهم اين طرح و پيشنهاد را مطالعه نمايند و نظر موافق يا ملاحظات خود را براي ما ارسال فرمايند، تا آن ها را مورد بررسي قرار بدهيم. تا ان شاء الله شكل نهايي پيدا كند، و مجمع و هيئت تاسيسي در مركز انتخاب شده تشكيل جلسه بدهد و ان شاء الله تولد اتحاد جهاني علماي مسلمين را اعلان نمايند.

لازم به ياد آوري است كه از طريق عناوين زير مي توانيد با ما مكاتبه نماييد:

فاكس: 4836086- 4358844-  00974-4835312 

آدرس پستي: كشور قطر- الدوحة: ص.ب 22212

پست الكترونيك:

essamtallema@hotmail.com

essamt74@hotmail.com

shria@islam-online.net

alshria@islam-online.net

يوسف القرضاوي

منبع اسلام آن لاين: مترجم: عبدالعزيز سليمي

درباره ی سـلیمی

نویسنده و مترجم

مطلب پیشنهادی

رعایت حقوق دیگران – پرفسور علی قره داغی

نویسنده : پرفسور علی قره داغی دبیر کل اتحادیه جهانی عالمان و دانشگاهیان رعایت حقوق …

2 دیدگاه

  1. باسلام،در پیروی مطالب فوق اگر چه صاحب نظر نیستم ولی مواردی فکرم را مشغول کرده است،کنفرانسهای وحدت اسلامی و دارالتقریبهارا تجربه کردیم که نتیجه ای برای اسلام و مسلمین نداشت، فقط سودجویان و فرصت طلبان از آن تلاشها بنفع خود تعبیر و تفسیرو فرقه گرائی وبدعتگذاری رابیشتر دامن زدند ،حال که میگویند این اتحاد وابستگی به هیچ گروه و انجمن و تشکلهای فقهی و علمی ندارد و بخصوص تاکید شده است که وابسته به گرایشهای مذهبی و مسلکی نیست، دراینصورت باید گفت بامید خداوند قصد بازگشت به اصل اسلام یعنی قرآن و سنت را دارند و این بسیار خوب و امید وارکننده است ،ولی در عین حال کاریست سخت و دشوار.برای موفقیت دراین کار مهم شجاعت و استقامت و آگاهی کامل به مفاهیم قرآن و سنت لازم است،یکی دیگر از اهداف اتحاد اسلامی باز گذ اشتن باب مناظره و گفتگو با آگاهان مکاتب و مذاهب باصطلاح اسلامی و یا غیره اسلامی بیان شده است،این کار خوب و بلکه لازم است اما باید مواظب بود که از این مناظرات و گفتگوها بنفع عقایدشان مانند گذشته مستند سازی ننمایند،یعنی اول باید در این طرف قضیه گروه موحدین معلوم واهدافشان مشخص باشد و خودشان دارای عقاید مختلف نباشند، حد اقل در مورد صراحات دستورات قرآنی باهم و در متشابهات تابع اصلحترین باشند،وقتی که علمای راستین و موحد باهم بودند آنگاه بر اساس دستورات انسان ساز اسلام یک رسالات صریح وساده و قاطع برای تمام مسلمین و جامعه ی بشریت تهیه و با زبانهای مختلف منتشر وپاسداری آن را بموحدین و خدا جویان عالم واگذ ار نمایند. مسلماً هر یک از اعضای اتحاد اسلامی در بلاد خود بر حسن اجرای احکام اسلام نظارت خواهند داشت.این گروه موحدان و خوبان هسته ی مرکزی اسلام محسوب شده ووظایف ابلاغ وهدایت و رهبری جامعه را در راستای دستورات قرآنی عهده دار خواهند بود. وقتی که علمای الهیات متحد و باهم باشند، دستورات و احکام اسلام یکسان و ساده و قاطع و روشن باشد،مسلمانان و جامعه ی بشریت در پیچ و خم نظریات متفاوت عالمان دنیا طلب حیران و سرگردان نباشند،مسلماً آسیب پذیری اسلام و مسلمین روز به روز کمتر و از طرفی اثرات تبلیغ وارشاد هم بمراتب فراگیرتر خواهد شد.در اینصورت نیازی به جنگ و ستیز و منم منم نیست، هدایت کنندگان موحد و متحد فعال هستند و جامعه ی بشریت هم آزاد ومختار میباشند، در پذیرش هدایت هم اکراهی نیست،زیرا شایستگان رحمت هدایت شده وراه ی خوبان را در پیش گرفته وبه رستگاری ابدی خواهند رسید.وآنانکه خودشان به نفس خویش ظلم کرده و شایسته ی هدایت نمیباشند مسلماً راه ی تباهی و ضلالت را در پیش میگیرند و. مستوجب عذاب الهی و پیوستن به گروه ی شقاوتمندان میباشند. و لذا بر موحدین بجزء ابلاغ احکام اسلام با زبان و قلم واندیشه و عمل تکلیفی نیست وسلام.

  2. باسلام و تشکر از مترجم عزیز وآرزوی توفیق در تشکیل این اتحادیه ، پیش نویس را خواندم برای شروع عالی است، در مواردی نیاز به کار علمی و کارشناسی دارد.من صاحب نظر نیستم وی مایلم نظریاتم را هرچند مهم نباشد مشروحاً متعاقباً اعلام نمایم وسلام.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *