قالب وردپرس افزونه وردپرس
اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :
خانه / سیاسی / اهداف و راهکارهای استعمارگران

اهداف و راهکارهای استعمارگران

  اهداف و راهکارهای استعمارگران

«ولن ترضي عنك اليهود ولا النّصاري حتّي تتّبع ملّتهم.»البقره:120               

“هيچگاه يهود و مسيحيان از تو خوشنود نمي شوند مگر آنكه به آيين ايشان در آيي.”           

           استعمارگران در جنگ خود عليه ديگران به ويژه ايجاد موانع بر سر راه اسلام  اعتدال و نوگرا  و بنا بر تعبير  خود ايشان اسلام سياسي  از اساليب و راهكارهاي بسياري در عرصه هاي سياسي ، اقتصادي ، تبليغاتي ،  آموزشي و غيره بهره مي گيرند.

        آنان  در جهت تقويت و تحقق اهداف خود  از هزاران   كارشناس و متخصص در رشته هاي مختلف كار برنامه ريزي هاي كوتاه و دراز مدت  و اجراي آن را پي مي گيرند و در هر زمينه ميلون ها انسان را از نظر  بينش و منش و روش به خود وابسته و دلبسته نموده و  بر پايه ادبيات خاص ما  اسلامخواهان آنان را به بت پرستي مدرن و قرن بيست و يكمي كشانيده اند . با اين تفاوت كه بت هاي قديمي مانند: لات و مناط و… بتهاي زبان بسته اي بوده و حاميان آن از وسايل ابتدايي  و دروغ و خرافات براي آن ها به بازار گرمي مي پرداختند.  اما بت هاي عصر انفجار اطلاعات و انقلاب علمي و الكترونيكي از  صد ها نوع وسيله تبليغاتي ، گفتاري و شنيداري ، دانشگاه ها و مراكز سياسي و فرهنگي براي استحمار  آدم هاي خام و جاهل و در بسياري از موارد  فاسد و فرصت طلب و كه بخاطر پول و ماديات و مقامي اندك  و حقير حاضرند فرهنگ ، تاريخ تمدن ملت و دين خود را  به بيگانگان زياده طلب بفروشند و زمينه را براي حاكميت شياطين شرار ه بدست كه در برابر حق و عدالت و آزادي انسان ها با روش هاي  مختلف مي ايستند و از پلشت ترين ديكتاتورها تا زماني كه در برابر آنها سر تسليم فرود بياورند و به بت پرستي خود ادامه بدهند حمايت مي كنند_ فراهم نمايند.   _  بيگانگاني كه خود نيز با تمام وجود  در پرستش ماديات تا سر و سينه    غرق شده اند و براي پر كردن حساب هاي بانكي خود حاضرند جنگ هاي بزرگ و كوچكي را به راه بيندازند و هزاران بي گناه راقرباني اهداف ابليسي خويش بنمايند .

     از نگاه اهل توحيد و تقوا و و مدافعان دين راستين و فرهنگ و هويت ديني به صورت ابزار تبليغاتي در آمدن آمريكا و انگليس و  ديگر استعمارگران زور گو و تماميت خواه و مستكبر با اصل توحيد و يكتاپرستي كه محور رسالت تماي پيامبران و به معني اجتناب و دوري از دلبستگي و وابستگي طواغيت است ، كاملا منافات دارد.  و آنهايي كه آگاهانه در خدمت اهداف سياسي و فرهنگي و نظامي و اطلاعاتي آنان در  مي آيند _ هر جند مدعي مسلمان بودن باشند و نماز  بخوانند و روزه بگيرند،_  بخاطر قبول “ولائ كفر” و مودت و همكاري با ايشان و انكار ضروريات و مباني دين ، در دين خداوند داري جايگاهي نيستند و بت پرستي ايشان حقيقتي انكار ناپذير و ادعاي مسلماني آنان  چيزي  جز خود فريبي و و فريب دادن  ساده دلان بيش نيست.  ما در اين كوتاه سخن  به برخي از راهكارها و توطئه هاي استعمارگران به صورت كوتاه اشاره مي نماييم:                                                                                                                                                                                                                          

         1- ايجاد شك و ترديد در عقيده، شريعت، فرهنگ و تمدن اسلامي و تهاجم همه جانبه  عليه آنها وارائه چهره اي نادرست از پيامبر ، كتاب ، ملت و تاريخ اسلام.  استعمارگران اين اقدامات را از طريق فعاليت هاي « استشراقي و تبشيري »- كه تعدادي آدم با نام دين و دانش_ در عين اينكه با دانش درست و دينداري صحيح بسيار بيگانه اند – انجام مي دهند.  اضافه بر اين  تعدادي از  دلبستگان  و فارغ التحصيلان دانشگاه هاي آنان – كساني كه تنها از جهت نژاد و نام به اسلام و شرق پيوند دارند، امّا از نظر انديشه و فرهنگ و روح غربي اند- راه ايشان را ادامه مي دهند.                                                                        

      2- تلاش براي تغيير انديشه ها ،  باورها ، شعور و احساس مردم و ايجاد فاصله ميان ايشان و بي شائبه ،  دفاع از اسلام تحريف گرديده و تسليم پذير  و سوق دادن مسلمانان به ويژه نسل جوان به سوي باورها و شعار ها و مكاتب وارداتي به ميان جامعه هاي اسلامي و بيگانه با همه چيز ايشان مانند : مليگرايي ، سكولاريسم ، سرمايه داري ، كمونيسم و دمكراسي– از نگاه غربي-كه  در معيار دانش و واقيت هاي موجود و تجارب فراوان تاريخي تمامي آنها كا لا هايي بنجل و نامرغوب و استعماري بيگانگان بوده و مي باشند.                                                  

    3- تلاش در جهت گسترش اند يشه هاي الحادي ، و نظريه هاي مادي منكر وجود خداوند ورسالت و هدايت او و  قرار گرفته بر روي اين باور پوچ كه بجز ماده محسوس چيز ديگري در هستي وجود ندارد. اين افكار با توجه به طبيعت آن در صورتي كه گسترش پيدا نمايد و جاي خود را در ميان مردم باز كند ، بر سر راه هدايت الهي و سعادت فردي و اجتماعي جامعه هاي بشري موانع بسياري را ايجاد خواهند كرد ، اما استعمار گران از مدارس ، دانشگاهها و روزنامه ها و وسايل ارتباط جمعي براي گسترش آنها در ميان ملت هاي ديگر بهره برداري مي نمايند.                                                            

    4- براي گسترش فساد اخلاقي، رفتاري و اباحيگري و ريشه دوانيدن و اثر گذاري بر روي جامعه ها  از راهكارهاي بسياري بويژه از وسايل ارتباط جمعي كه در اختيار دارند استفاده مي نمايند و بدين وسيله انديشه و اخلاق و هويت  نسل هاي جوان را تباه مي گردانند تا شايستگي و توان بر دوش گرفتن رسالت اسلامي را از دست بدهند. و كاري كنندكه  آن جوانان حتي بخاطر آنكه اسلام باكشش هاي  نارواي ايشان مخالفت مي نمايد ، با آن به رويارويي بپردازند.                                                                                       

    5- جعل و قالب كردن رهبران ديني پوشالي كه با انديشه صحيح اسلامي به مقابله بپردازند. استعمارگران همه امكانات لازم را براي ترويج كالاهاي فكري و افزايش هواداران آنها برايشان فراهم مي نمايند ، براي مثال مي توان از غلام احمد قادياني نام برد كه استعمارگران انگليسي در هند او را به ميدان مقابله منافقانه با اسلام وارد كردند ، آنان همه اين كارها را در جهت تضعيف توانايي و يگانگي مسلمانان انجام  داده و مي دهند،فعاليت قادياني ها عملا نا بساماني ها و فتنه ها ي بسياري را در ميان مسلمانان پديد آورد و عالمان وانديشمندان مسلمان آن را  نوعي كودتا عليه نبوت حضرت محمد (ص) به شمار مي آورند، اما انگليسي ها با تمام توان خويش ازآن گروه خود ساخته حمايت همه جانبه به عمل آورده و مي آورند.                                                                                                       

         6- استعمارگران در جهت ايجاد تفرقه  وپراكندگي در ميان اهل ايمان و ملت هاتي تحت استعمار و قطع روابط ميان ايشان از انگيزه هاي ميهني و مليگرايي كه ا لتزام و پيوند انسان مسلمان را به ا لتزام و ولاء به ميهن محدود و مليّت محدودتر خويش تغيير مي دهد، از هيچ طرح و توطئه و تلاشي فرو گذار ننموده اند ، و براي بيگانه گردانيدن مردم يك كشور با ديگر ملت هاي مسلمان دام هاي فريبكارانه اي رابه نام مليگرايي وميهن پرستي بر سر راهشان قرار داده اند.  كه نمونه آن تقسيم ساختار جمعيتي عراق به “كرد و سني و شيعي ” است  و اين كلام نوراني و راهگشاي خداوند را  كه اثبات شيطان بودن دولتمردان آمريكايي و شيطان پرست بودن وابستگان آنان را به اثبات مي رساند _تداعي مي نمايدكه :       

      ” انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء”

      “خواست و اراده شيطان اين است كه كينه ودشمني رادرميان شما به وجود بياورد و ريشه دار كند” 

        استعمارگران در مصر  از طريق صخره هاي اهرام و معابد « كرنك »  و مجسمه ابوالهول_ كه به قيمت جان هزاران انسان به بردگي گرفته شده ساخته شده اند_به دنبال زنده كردن فرهنگ فرعوني و از  راه آثار باستاني و ويران شده در سواحل درياي  مديترانه از يافا تا  لاذقيه در پي احياي فرهنگ فنيقي ها و براي عراقي ها افسانه تمدن آشوري را سر هم كرده اند،كه اساسا داراي تمدن نبوده و مي خواهند براي ملت ها از جمله  ملت  و امت اسلامي  “مليت” را جايگزين “ديانت” بنمايند.                                                                                                            

       7- جعل رهبران سياسي  سكولار و سر سپرده و غير مذهبي و قهرمان جلوه دادن ايشان و پيروزي ها و كاميابي هايي را به دروغ به ايشان نسبت دادن و براي آنان سر هم كردن و تظاهر استعمارگران به عقب نشيني و شكست در برابر ايشان ، تا مردم به آنان تعلق خاطر پيدا كنند و آنها را كعبه اميدها و آرزوهاي خود به شمار بياورند.                                                  

          از اين طريق براي استعمارگران اين امكان فراهم مي شود كه در ميدان مبارزه با اسلام و برگردانيدن امت اسلامي از اسلام تسليم ناپذير و انقلابي به لا مذهبي مطيع و فرمانبردار ا ز ايشان استفاده همه جانبه بنمايند.                                                             

         اينگونه براي كنار گذاشتن اسلام از جامعه تركيه ، كمال آتاتورك را به وجود آوردند. كمال آتاتوركي كه همچنان ادامه دهندگان راه و امثال او را در مما لك عربي و اسلامي مشاهده مي كنيم ، كساني كه برايشان تبليغ بسيار مي شود و قهرماني هايي را براي آنان سر هم مي نمايند!                                                                                             

      8- جعل و جا انداختن رهبران فكري و ادبي از ميان بردگان فرهنگ غربي و حاميان سكولاريسم و باد كردن ايشان به وسيله وسايل ارتباط جمعي ، تا براي سخنانشان گوشهايي شنوا پيدا شود، پرچم آنان برافراشته گردد، و  به وسيله ديكتاتورهاي مورد حمايت خود مخالفانشان را سركوب مي كنند و همه امكانات را در اختيارشان قرار مي دهند ، تا به صورت اعجوبه ها و نوابغ جلوه كنند و مخالفان آنها  آدمهايي ارتجاعي و درمانده و سرخورده تصور شوند!                            

        در كشور  هاي عربي و اسلامي بسياري از آن حقيران و بردگان بزرگ جلو ه داده شده وجود دارند و القاب بزرگي را به ايشان چسبانيده اند ، يكي را استاد  بلا منازع نسل ها و آن يكي را نابغه تفكر و انديشه و ديگري را اعجوبه ادبيات و آخري را هم پرچمدار دانش و فرهنگ و… مي نامند. اما در واقع ايشان به بادكنك هاي باد شده اي شباهت دارند كه براي خالي شدن بادشان فشار يك سوزن كافي است كه  چيزي از ايشان را باقي نمي گذارد.                                                                   

     9- در عين بزرگنمايي و تبليغ براي رهبران مذهبي و ملي و سكولار ساخته و پرداخته استعمار حملات سازمان يافته و همه جانبه اي را عليه شخصيت هاي دانشمند و ديندار و داعي و صادق اسلام  و جهان سوم ازطريق دروغ پراكني و جعل تهمت وگمانه افكني درمورد شخصيت و انديشه اي كه ديگران رابه آن فرا مي خوانند، با هدف پراكنده نمودن مردم ازاطراف ايشان ،صورت مي دهند                                                                             .

      10- براي در تنگنا قرار دادن تمامي حركت هاي اصيل و داراي رويكرد صحيح اسلامي تلاش جدي مي نمايند ، اما اگر ايجاد فشار پيدا و پنهان مؤثر واقع نشود ، خود استعمار گران يا به وسيله حاكمان و سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي مزدورشان به سركوبي و آواره نمودن ايشان متوسل مي شوند و در بسياري از موارد داعيان دعوت حق و راهيان راه انبياء و آزادي را پنهان مورد بد ترين شكنجه ها ي وحشيانه قرار مي دهند و در مواردي ديگر آشكارا ايشان را اعدام مي نمايند، فاجعه و رسوايي شكنجه شدن زندانيان عراقي زندان ابو غريب به وسيله نيرو هاي نظامي و اطلاعاتي آمريكايي و انگليسي و با آگاهي و امر حاكمان كاخ سفيد و پنتاگون و لندن ، نه اولين آن اقدامات بوده و نه آخرين آنها خواهد بود.

     در واقع حقايق كشف شده مربوط به تعامل زندابانان هرزه و فاسد آمريكايي و انگليسي زندان ابو غريب عراق كه بنا به اعتراف يكي از آنها با دستور مستقيم اطلاعات ارتش آمريكا بوده و به صراحت به ايشان دستور داده شده كه: “زندان را براي زندانيان به صورت جهنم در بياوريد..؟ ا” مهر بطلاني تاريخي براي پوچي “آزاد سازي ، دمكراسي و حقوق بشر” آمريكايي ها و انگليسي ها بوده و در واقع اين عورت زندانيان ابو غريب نبوده كه كشف شده بلكه اين پنهانيهاي زشت مدعيان آزادي و دمكراسي است كه براي خردمندان و حق پذيران جهان بيش از پيش معلوم مي شود.

          همانگونه كه گفته شد ، استعمار گران گاهي مستقيما خود آن سركوبي ها و جنايت ها را مرتكب مي شوند و گاهي هم مزدوران و بردگان فكر و فرهنگ خويش را ما مور اجراي آنها مي نمايند ، با يادآوري اين موضوع كه تمامي ديكتاتورها و تاجران بازار سياست و حق ستيزان جهان عاملان وحاميان طبيعي استعمارگران به شمار مي آيند، و دوستان  مورد تاييد ايشان بوده و اقداماتشان را موردحمايت قرار مي دهند  و براي سركوبي « اسلام خواهان متعصب سركش!؟» آنان را مورد پشتيباني مادي و معنوي قرار مي دهند!

       استعمارگران در كمين قرار گرفته و كينه توز ، چنانچه راهي بغير از قتل و كشتار را پيش روي خود نبينند ، در اقدام به آنها ترديدي به خود راه نمي دهند ، به ويژه در مورد رهبران و شخصيت هايي كه از تاثير آنان بر روي مملكت و مردمشان احساس نگراني بنمايند ، يا جمعي و جمعيتي در پشت سر ايشان قرار داشته باشند ، از هيچ اقدام سركوبگرانه اي كوتاهي نمي ورزند ، گاهي استعمارگران صليبي مخفيانه حكم اعدام آن رهبران صادق و مستقل و توانا را صادر مي نمايند و شيوه اجراي آن حكم با توجه به كشور و اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي به صورت هاي متفاوتي انجام مي گيرد!

        در همين راستا بوده كه حسن ا لبنا ، عبد ا لقادر عوده ، محمد فرغلي ، سيد قطب ، احمد وبل لو ، مالكم ايكس ،فيصل بن عبدا لعزيز و، ملك محمود ، نلسون ماندلا و . . . در شرايطي كه مردم بيش از پيش به وجود رهبريت حكيمانه و صادقانه آنان نياز داشتند توسط جوخه هاي مرگ استعمارگران و مزدورا نشان به شهادت رسيدند، و يا تبعيد و زنداني نمودند و كشتار و شكنجه سازمان يافته عا لمان ديني و دانشمندان عراقي – كه به قول دكتر محسن عبدالحميد دبير كل حزب اسلامي عراق و عضو  سابق شوراي موقت  – طرحي صليبي و صهيونيستي قديم براي از بين بردن توانايي هاي علمي ورهبري دنياي اسلام  است- شاهد انكار ناپذيري در مورد صحت اين مدعاست.

         آيا همه آنها به صورت تصادفي بوده ؟! يا بر اساس طرح و برنامه ريزي گسترده استعمارگران براي رويارويي با اسلام آزادي بخش  و ملت هاي آزادي خواه از طريق دستگاه ها و سازمانها و حكومتهاي وابسته و برده ايشان صورت مي گرفته اند؟!

عبد العزيز سليمي

درباره ی سـلیمی

نویسنده و مترجم

مطلب پیشنهادی

توضیح ترکیه درباره عملیات سپر بهار در ادلب

ایرنا نوشت: مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *