عـناوین مطا لب تازه

ایمان تنها راه سعادت انسان(سروده ای زیبا از رییس اتحاد علما)

 yqقـل للـذی یبـغی السعـاده هل علمـت من السعیـــــــــد؟

إن السعـاده: أن تـعـیـش لفـکره الحــــــــــــــق التـلیـد

بگو به شخصی که در جستجوی خوشبختی است: آیا دانستی خوشبخت چه کسی است؟

به راستی سعادت این است که زنده باشی برای اندیشه‌ی حقیقت ارزشمند و قدیمی

لعقـیـده کـبـرى تـحـل قضیـه الکـــــــــــون العتـیــــــــد

وتـجیـب عما یسأل الحیران فـی وعــی رشـیــــــــــــد

برای عقیده‌ی بزرگ که قضیه جهان هستی را حل می کند

 و در هوشیاری دقیق به این پرسش‌های انسان سرگشته پاسخ می دهد؛

من أیـن جئت؟ وأیـن أذهب؟ لم خلقت؟ وهل أعــــود؟

فتشیـع فی النفس الیـقیـن وتـطرد الشک العنـیــــــــــد

از کجا آمدم؟ و به کجا می روم؟ چرا آفریده شدم ؟ و آیا پس از مرگ بر می گردم؟

باوری که دل را از یقین پر می کند و شک عناد ورزنده را می راند

وتـعلم الفـکـر السـوی وتـصنـع الخـلق الحمیـــــــــــــد

وتـرد للنـهـج المـسدد کل ذی عــقــل شـــــــــــــــرود

و فکر استوار می آموزد و اخلاق نیکو می سازد

و هرعاقل آشفته فکر را به برنامه استوار بر می گرداند

تـعطـی حیـاتـک قیـمه رب الحیـاه بـها یـشیـــــــــــــــد

لیـظل طـرفـک رانـیـا فی الأفـق للهدف البـعیـــــــــــــــد

و به زندگی‌ات بها می دهد، صاحب زندگی با آن ارزشمند و قابل تحسین می گردد

تا پیوسته در افق به سوی هدف بلند نگاه کنی.

فتـعیـش فی الدنیا لأخـرى لا تـزول ولا تـبـیـــــــــــــد

وتـمد أرضـک بـالسمـاء وبالمـلائـکه الـشهـــــــــــــــود

در نتیجه در دنیا برای آخرتی که در آنجا هلاک و فنا نمی شوی زندگی می کنی

و زمین‌ات را با آسمان و ملائکه‌ی شهود پیوند می‌دهی

وتـریـک وجـه الله فـی مـرآه نـفـسک والوجــــــــــــــود

و خدا را در وجود و آینه دلت به خودت می نمایانی

ترجمه: عبدالحکیم سیدزاده

 

درباره‌ی سـلیمی

نویسنده و مترجم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*