آخرین خبرها

برنامه مطالعاتی در آثار پیشوای نوگرایی و میانه رویی دینی دکتر یوسف قرضاوی:

بسم الله الرحمن الرحیم

رییس «اتحاد جهانی علمای مسلمین» و  پیشوای مدرسه «میانه روی و نوگرایی» معاصر

 

علوم قرآن و سنت

 

ایمان و عقیده

 

نام کتاب

عربی

مترجم

 

نام کتاب

عربی

مترجم

۱

۲

۳

قرآن منشور زندگی

سنت سرچشمه معرفت و تمدن

سنت و بدعت

 

۱-کیف نتعامل مع القران

۲-السنه  مصدراً  للمعرفه والحضاره

۳-السنه و البدعه

۴- کیف نتعامل مع السنه؟

۵- المدخل لدراسه السنه ..

عبدالعزیز سلیمی

=

=

۱

۲

۳

۴

 

حقیقت توحید

نقش ایمان در زندگی

ویژگی های کلی اسلام

۱- حقیقه التوحید

۲- وجودالله

۳- الإیمان و الحیاه

۴- الایمان بالقدر

۵- فصول فی العقیده

 

 

محسن ناصری

جلیل بهرامی نیا

 

  سیاسی و اجتماعی

 

فقه و اصول فقه

ر

نام کتاب

عربی

مترجم

 

نام کتاب

عربی

مترجم

۱

۲

۳

۴

۵

۶

فقه سیاسی

دورنمای جامعه اسلامی

بحران هویت

قدس مسأله نخستین مسلمانان

 اسلام تمدن فردا

جهانی شدن

۱- فقه الدوله

۲-ملامح المجتمع المسلم

۳-هموم الوطن الإسلامی

۴-القدس قضیه کل مسلم

۵-الإسلام حضاره الغد

۶-الدین و السیاسه

۷-فقه الجهاد

۸-امتنا بین قرنین

۹- خطابنا الإسلامی فی عصر العولمه

عبدالعزیز سلیمی

=

=

= 

=

۱

۲

۳

۴

اجتهاد

دیدگاه های فقهی معاصر

حلال و حرام

فقه اولویت ها

۱- الأجتهاد

۲- فتاوی معاصره

۳-الحلال و الحرام

۴- فقه الأولویات

۵- فقه الجهاد

۶- المدخل الی الفقه الاسلامی

۷-الفقه بین الأصاله والتجدید

۸- فقه الصیام

۹- الفتوی بین الإنضباط و التسیب

۱۰-المدخل لدراسه الشریعه

۱۱- المرجعیه العلیا للقرآن و

دکتر احمد نعمتی

=

ابوبکرحسن زاده

 

 

 

 

فرهنگ و هنر

 

اقتصاد و ثروت

 

نام کتاب

عربی

مترجم

 

نام کتاب

عربی

مترجم

 

۱

۲

۳

۴

۵

هنر در اسلام

بخش پایانی دورنمای جامعه اسلامی

حجاج و سعید بن جبیر

حق و باطل

۱-الإسلام و الفن

۲-فقه اللهو والترویح

۳- فقه الغناء و الموسیقی

 

۱

۲

۳

۴

۵

مسأله فقر

نقش ارزش ها در اقتصاد و ثروت

 

۱- فقه الزکاه

۲- دور القیم فی الأقتصاد

۳- مشکله الفقر

۴- فوائد البنوک

 

 

عبدالعزیز سلیمی

 

 

اخلاق و معنویت

 

تربیت و تبلیغ

 

نام کتاب

عربی

مترجم

 

نام کتاب

عربی

مترجم

 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

صبر در قرآن

معرفت و معنویت

نیت و اخلاص

توکل

توبه

عبادت در اسلام

الصبر فی القرآن

الحیاه الربانیه و العلم

النیه الإخلاص

التوکل

التوبه الی الله

العباده فی الإسلام

 

 

 

 

دکتر احمد نعمتی

۱

۲

۳

۴

 

فرهنگ  دعوتگر

تربیت اسلامی و مدرسه

دانش و دینداری

۷۰ سال دعوت اخوان

۱- ثقافه الداعیه

۲-التربیه الإسلامیه و

۳-الرسول و العلم

۴-الإخوان المسلمون

 

مصطفی اربابی

عبدالعزیزسلیمی

//            //

 

بیداری اسلامی

 

علم و عقل

 

نام کتاب

عربی

مترجم

 

نام کتاب

عربی

مترجم

 

۱

۲

۳

۴

۵

اولویت های حرکت اسلامی

فقه اولویت ها

بحران هویت

بیداری اسلامی و مواجه صحیح با پدیده اختلاف

پدیده افراط در تکفیر

 

۱-اولویات الحرکه الإسلامیه

۲- فقه الأولویات

۳- هموم الوطن العربی و الإسلامی

۴- الصحوه الإسلامیه من المراهقه الی الرشد

محمد ملازاده

 

عبدالعزیزسلیمی

عبدالرسول گلرانی

۱

۲

۳

۴

۵

دانش و اندیشه

دانش و دینداری

۱- العقل و العلم فی القرآن

۲- الرسول و العلم

عبدالعزیز سلیمی

      //        //

 

درباره‌ی عبدالعزیز سلیمی

همچنین ببینید

موضع «اتحادیه عالمان و دانشگاهیان مسلمان» در قبال تحولات اخیر افغانستان و چشم‌انداز آینده‌ی آن

گفتگوی خبری با حضور دکتر علی محی الدین قره داغی دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان …

«آیه الله شیخ محمد مردوخ»؛ نام‌آورترین روحانی کردستان

آیت‌الله شیخ محمد مردوخ ملقب به جمال‌الدین فرزند مرحوم شیخ عبدالمؤمن در ۲۷ رجب سال …

قرآن پیام جهانی و جاویدان

– تعریف قرآن بیگمان قرآن کلام خداوند است که به وسیله جبرییل امانت دار وحی …

ناصر سبحانی “حق‌گرا”یی که حیاتش را به تعفُّنِ “توجیه” آلوده نکرد.

ناصر سبحانی “حق‌گرا”یی که حیاتش را به تعفُّنِ “توجیه” آلوده نکرد بە قلم محسن نیکخواه …