عـناوین مطا لب تازه

بایگانی برچسب ها : دین و سیاست

رابطه دین و سیاست (۱)

  پس از آن که با معنای دو واژه “دین” و “سیاست” آشنا شویم، می‌توانیم چگونگی رابطه میان هریک با دیگری را به درستی درک کنیم و می‌توانیم به این پرسش‌ها پاسخ بگوییم که آیا رابطه آنها رابطه تضاد و ناسازگاری است؟ آن هم به گونه‌ای که چنان چه یکی از آنها وجود داشته باشد دیگری را از میدان به ... ادامه مطلب »