عـناوین مطا لب تازه

بایگانی برچسب ها : ژنو 2

پیروزی تاریخی و غیر منتظره در ژنو ۲

پس از سپری شدن دو سال و نیم از رویارویی میان دولت بعثی سوریه و ۲۴ گروه و دولت پشتیبان آن با اکثریت مردم آزادیخواه سوریه و کشته شدن بیش از ۱۲۰ هزار نفر و زخمی شدن صدهاهزار دیگر و آواره شدن بیش از هشت میلیون و در  محاصره و گرسنه نگاه داشتن ده ها هزار غیر نظامی، دولت های ... ادامه مطلب »