عـناوین مطا لب تازه

سیاسی

سیاسی

تهدید هویت کردی.

 تهدید هویت کردی. مهندس صلاح الدین عباسی-مهاباد هانتینگتون نظریه پرداز برجسته آمریکا که باکتاب »برخورد تمدنها« اشتهاری بین المللی پیدا کرد، آخرین کتابش را تحت عنوان »ماچه کسی هستیم؟ تهدیداتی که متوجه هویت ملی آمریکاست« در ماه مه ۲۰۰۴ حواله بازار کتاب کرد. او دراین کتاب نظریه غالب درباره آمریکا را به چالش طلبیده است. نظریه ای که می گوید ... ادامه مطلب »

چه باید کرد؟

  شناخت و معرفت، پایه و مقدمه همه انواع باورها و عملکردها و تعامل با موضعگیریهای دیگران است و هیچ نیرویی بالاتر از شناخت و معرفت نیست، یعنی تا زمانی که ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اهداف و راهکارهای آمریکا، انگلیس، اسرائیل و دیگر دشمنان را به درستی نشناسیم و بر اساس لوازم آن شناخت خود برنامه‌ریزی و عمل و ... ادامه مطلب »