عـناوین مطا لب تازه

سیاسی

سیاسی

اهداف و راهکارهای استعمارگران

  اهداف و راهکارهای استعمارگران «ولن ترضی عنک الیهود ولا النّصاری حتّی تتّبع ملّتهم.»البقره:۱۲۰                “هیچگاه یهود و مسیحیان از تو خوشنود نمی شوند مگر آنکه به آیین ایشان در آیی.”                       استعمارگران در جنگ خود علیه دیگران به ویژه ایجاد موانع بر سر راه اسلام  اعتدال و نوگرا  و بنا بر تعبیر  خود ایشان اسلام سیاسی  از اسالیب و ... ادامه مطلب »

اسلام و دمکراسی.

اسلام و دمکراسی. نویسنده:دکترقرضاوی مترجم:عبدالعزیزسلیمی جای بسی تعجب است که عده ای بدون آشـنایی کافی از ماهـیت دمکراسـی آن را کفر یا حداقـل انحرافی آشکار از دین می دانند. درحالی که این یک اصل است که حکم درمورد چیزی تنها پس از آشنایی کافی با آن صحیح است.                                                      آیا دمکراسی مطلوب ومورد نظربسیاری ازملتهای جهان که مردم  شرق وغرببرای ... ادامه مطلب »

تمدن و تروریسم

تمدن و تروریسم. عبدالعزیزسلیمی هنگامی که  از صاحب خانه ای که خانه اش مورد تهاجم قرار گرفته و او را از بیشتر بخشهای ان بیرون کرده اند،خواسته می شود که با مهاجم مهربان باشد وبا او صلح و سازش نماید و بر رویش لبخند بزند ،و از او به خاطر بخشهای باقیمانده ی خانه اش تشکرکند.             زمانی که از ... ادامه مطلب »

تهدید هویت کردی.

 تهدید هویت کردی. مهندس صلاح الدین عباسی-مهاباد هانتینگتون نظریه پرداز برجسته آمریکا که باکتاب »برخورد تمدنها« اشتهاری بین المللی پیدا کرد، آخرین کتابش را تحت عنوان »ماچه کسی هستیم؟ تهدیداتی که متوجه هویت ملی آمریکاست« در ماه مه ۲۰۰۴ حواله بازار کتاب کرد. او دراین کتاب نظریه غالب درباره آمریکا را به چالش طلبیده است. نظریه ای که می گوید ... ادامه مطلب »

چه باید کرد؟

  شناخت و معرفت، پایه و مقدمه همه انواع باورها و عملکردها و تعامل با موضعگیریهای دیگران است و هیچ نیرویی بالاتر از شناخت و معرفت نیست، یعنی تا زمانی که ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اهداف و راهکارهای آمریکا، انگلیس، اسرائیل و دیگر دشمنان را به درستی نشناسیم و بر اساس لوازم آن شناخت خود برنامه‌ریزی و عمل و ... ادامه مطلب »